Kamila.pl
Menu kategorii drzewiaste
Lista zakupów

Twoja lista zakupów jest prostą i szybką metodą wyszukiwania towarów.

  1. Wpisz towary, umieszczając każdy w nowej linii.
  2. Kliknij 'Szukaj'.
  3. Zostanie wyświetlona strona z wynikami dla pierwszego towaru z listy.
  4. Gdy znajdziesz szukany towar, dodaj go do koszyka i wybierz następny towar z listy.
 
Regulamin

Regulamin sklepu Kamila.pl

   1. Sklep internetowy „sklep.kamila.pl” działający pod adresem internetowym: sklep.kamila.pl,     
      prowadzony jest przez firmę zarejestrowaną jako:

      Hurtownia „KAMILA” Jerzy Wasiluk

      51-117 Wrocław

      NIP: 895-000-83-22

      prowadzącą działalność na podstawie

      wpisu do Ewidencji Gospodarczej

      Urzędu Miasta Wrocław

   2. Sklep internetowy sklep.kamila.pl prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na stronie sklep.kamila.pl

   3. Rejestracja Klienta, logowanie oraz składanie zamówień jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

   4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

   5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu stron w chwili złożenia zamówienia.

   6. Oferta towarów na stronie sklepu sklep.kamila.pl ma charakter informacyjny. W przypadku braku zamówionego towaru Klient zostanie o tym poinformowany i będzie miał prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.

   7. sklep.kamila.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty lub usuwania towarów z oferty.

    8. Dane Klienta

·         Klient wprowadza dobrowolnie do formularza rejestracyjnego swoje dane osobowe i jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz że są one zgodne z prawdą.

W przypadku zmian Klient dokona aktualizacji swoich danych przed złożeniem kolejnego zamówienia.

·         Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie, a na życzenie przesłane pocztą elektroniczną zostaną one trwale usunięte z systemu.

·         Dane osobowe podane w procesie rejestracji będą wykorzystywane przez sklep.kamila.pl tylko do działań związanych z prowadzeniem sklepu oraz obsługą i realizacją zamówień.

·         Dane osobowe Klienta nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

9. Składanie zamówień

·         Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.kamila.pl.

·         Po złożeniu zamówienia klient otrzyma pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu.

·         Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną, do momentu wysłania przesyłki.

·         Zmiany w zamówieniu mogą się wiązać z wydłużeniem terminu realizacji, o takim fakcie Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

·         Sklep Kamila.pl realizuje zamówienia również od klientów nie zarejestrowanych. Zamówienia takie składane są za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie sklep.kamila.pl.

·         Zamówienia wymienione w punkcie 8 będą realizowane po zaksięgowaniu należności (cena + koszt przesyłki) na koncie bankowym sklepu.

   10. Dostawa towarów.

·         Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i wysyłane jako przesyłki priorytetowe.

·         Nie dotyczy to przesyłek niestandardowych, które są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

·         Faktura w formie drukowanej wystawiany jest na życzenie klienta i dołączany do przesyłki.

·         Koszty przesyłki ponosi kupujący.

·         Doliczane są do każdego zamówienia i określone w formularzu zamówienia.

·         Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-14 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego artykułu. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu.

·         Opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej lub innego przewoźnika nie obciążają w żaden sposób sklepu kamila.pl

·         Klient może wybrać formę płatności za zamówione towary: przy odbiorze lub przedpłatę na konto sklepu sklep.kamila.pl

·         Numer konta bankowego znajduje się w zakładce sklepu pt. "Kontakt" oraz będzie uwidoczniony po złożeniu zamówienia.

11. Zwroty towarów.

Na wszystkie artykuły zakupione w sklepie kamila.pl przysługuje Klientowi  możliwość zwrotu, jeśli towar nie spełnia oczekiwań.

·         Klient może w ciągu 5 dni od daty odebrania przesyłki, zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie lub wymienić go na inny bez podania przyczyny.

·         Zwracany towar należy odesłać paczką priorytetową na adres siedziby firmy.

·         Do zwrotu należy dołączyć opis przyczyn dokonania zwrotu.

·         W przypadku wymiany sklep gwarantuje wysłanie Klientowi wybranego towaru według. normalnych zasad sprzedaży i dostawy, po złożeniu przez Klienta odpowiedniego zamówienia.

·         Różnice w cenie zapłaconej i należnej będą odpowiednio rozliczone.

·         Koszty przesyłek ponosi Klient.

·         W przypadku zwrotu sklep kamila.pl gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru.

·         Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

·         Wymianie lub zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane, w nienaruszonym stanie, czyste, kompletne, z oryginalnym opakowaniem i metką.

·         sklep.kamila.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

   12. Reklamacje

·         Na wadliwy lub uszkodzony towar Klientowi przysługuje reklamacja. Towar taki należy odesłać na adres sklepu, dokładnie opisując przyczynę zwrotu.

·         Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.

·         W przypadku uznania reklamacji Klient ma do wyboru jedną z poniższych możliwości:

ü  Wymiana na taki sam towar (o ile nie został wycofany z oferty)

ü  Wymiana na inny dowolny artykuł z oferty sklepu.

ü  Różnice w cenie zostaną odpowiednio rozliczone

ü  Zwrot kosztu zakupu.

                  Koszty wysyłki i odesłania nie podlegają zwrotowi.

·         W przypadku zwrotu należności, sklep przekaże odp. kwotę na wskazane przez klienta konto bankowe - bezpłatnie, lub przekazem pocztowym po potrąceniu opłaty według. cennika Poczty Polskiej.

·         Towar uszkodzony przez pocztę - może być reklamowany jeśli został spisany odpowiedni protokół - w obecności pracownika poczty.

     Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

·         W przypadku sporów i spraw nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem strony będą dążyć do polubownego zakończenia sporu.

 Jeśli porozumienie nie będzie możliwe spór może zostać poddany pod rozstrzygnięcie przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Zaloguj się

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®